Якушик Валентин Михайлович

Якушик Валентин Михайлович

Доктор політичних наук, кандидат юридичних наук, професор

Якушик Валентин Михайлович
Доктор політичних наук, кандидат юридичних наук, професор
Скринька yakushik@ukma.kiev.ua(ссылка для отправки email)

Освіта

3 Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка,
факультет міжнародних відносин та міжнародного права, (кваліфікація “юрист-міжнародник”, “референт-перекладач англійської та португальської мов”)
2 Інститут держави і права НАН України,
доктор політичних наук (спеціальність “політичні інститути та процеси”)
1 Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка,
кандидат юридичних наук (спеціальність “теорія та історія держави і права”)

Досвід професійної діяльності

1994 – 1996 Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, кафедра теорії та історії держави і права,
професор
1993 – дотепер Національний університет “Києво-Могилянська академія”, кафедра політології,
професор

Курси, читані в НаУКМА

 • Політологія

Основна тема наукових досліджень

Загальна теорія держави перехідного типу

Сфера наукових інтересів

Загальна теорія держави перехідного типу; порівняльний аналіз політичних, правових та соціальних систем

Публікації

 • Авторські монографії та книжки
  • Якушик В.М. Государство переходного типа (вопросы теории). — Киев: Лыбидь, 1991. — 199 с.
  • Якушик В.М. Проблемы теории революционно-демократического государства: Учебное пособие. — Киев: УМК ВО, 1991. — 169 с.
  • Якушик В.М. Социал-реформизм в современном мире: идеология и политика. — Киев: Издательство при Киевском университете, 1990. — 106 с.
 • Колективні монографії
  • Політичні партії України / За ред. проф. В.М.Якушика; авторський колектив: О.П.Голобуцький, Т.Г.Криворучко, В.О.Кулик, В.М.Якушик. — Київ: Кобза, 1996. — 142 с.
  • Корнієвський О.А., Якушик В.М. Молодіжний рух та політичні об’єднання в сучасній Україні. — Київ: Київське братство, 1997. — 130 с.
  • [Shimizu M., Yakushik V.] The Caspian Basin Oil and Its Impact on Eurasian Power Games / Edited by Manabu Shimizu. IDE Spot Survey. (Institute of Developing Economies: Tokyo, June 1998.) – X + 46 p. (Англійською мовою).
  • [Shimizu M., Yakushik V.] Kasupi-kai sekiyu kaihatsu to chiiki sai-hensei. Shimizu Manabu. [Petroleum Exploration and Regional Restructuring in the Caspian Sea [Area]. Edited by Shimizu Manabu.] IDE Topic Report. 1998. 4. (Ajia Keizai Kenkyusho, Puraza Shuppan [Plaza Publising]: Tokyo, March 1998.) – VIII + 71 p. (Японською мовою).
  • Луковенко Ю., Коловіцькова О., Нікітін В., Якушик В. Стан і перспективи реформування освіти в Україні // Директор школи. – Київ: Видавничий дім “Шкільний світ”, 2002. – Червень. – № 21-22 (213-214). – С. 2-63. ( – 64 с.).
  • Сьогоднішні лідери України: примірювання ролі Президента. (Прогностичний аналіз виборчої стратегії найбільш ймовірних кандидатів у Президенти). / Авторський колектив: В.Бала, О.Голобуцький, В.Якушик, О.Галух, Т.Голобуцька, Я.Павловський. – Київ: Агентство моделювання ситуацій, 2003. – 56 с.
  • Сьогоднішні лідери України: примірювання ролі Президента. (Прогностичний аналіз виборчої стратегії найбільш ймовірних кандидатів у Президенти). II. Дійові особи: Претенденти і важелі впливу. / Авторський колектив: В.Бала, О.Голобуцький, В.Якушик, О.Галух, Т.Голобуцька, Я.Павловський. – Київ: Агентство моделювання ситуацій, 2003. – 47 с.
  • Сегодняшние лидеры Украины: примерка роли Президента. (Прогностический анализ пред- и послевыборной стратегии наиболее вероятных кандидатов в Президенты Украины). ІІІ. Украино-российские отношения после 2004 года. / Авторский коллектив: В.Бала, А.Голобуцкий, В.Якушик, А.Галух, Т.Голобуцкая, Я.Павловский. – Киев: Агентство моделирования ситуаций, 2003. – 47 с.
  • Сьогоднішні лідери України: примірювання ролі Президента. IV. Основні претенденти: особливості інформаційних та піар-кампаній. / Авторський колектив: В.Бала, О.Голобуцький, В.Якушик, О.Галух, Т.Голобуцька, Я.Павловський, В.Гончарук. – Київ: Агентство моделювання ситуацій, 2004. – 105 с.
  • Сьогоднішні лідери України: Примірювання ролі Президента. (Аналіз технологічної готовності до виборів найбільш ймовірних кандидатів у Президенти). V. Кандидат у Президенти України Віктор Ющенко: можливі сценарії розвитку ситуації. / Авторський колектив: В.Бала, О.Голобуцький, В.Якушик, А.Галух, Т.Голобуцька, Я.Павловський. – Київ: Агентство моделювання ситуацій, 2004. – 47 с.
  • Сьогоднішні лідери України: Примірювання ролі Президента. (Аналіз технологічної готовності до виборів найбільш ймовірних кандидатів у Президенти). VІ. Кандидат у Президенти України Віктор Янукович: Можливі сценарії розвитку ситуації. / Авторський колектив: В.Бала, О.Голобуцький, В.Якушик, А.Галух, Т.Голобуцька, Я.Павловський. – Київ: Агентство моделювання ситуацій, 2004. – 46 с.
  • Сьогоднішні лідери України: київське протистояння. (Київ у політичній моделі України: аналітико-прогностичне дослідження). / Авторський колектив: В.Бала, О.Голобуцький, В.Якушик, О.Галух, Т.Голобуцька, Я.Павловський. – Київ: Агентство моделювання ситуацій, 2004. – 79 с.
  • Новое лицо Грузии. (Грузия как политический и экономический партнер Украины: аналитико-прогностическое исследование). / Авторский колектив: В.Бала, А.Голобуцкий, В.Якушик, А.Галух, Т.Голобуцкая, Я.Павловский. – Киев: Агентство моделирования ситуаций, 2004. – 80 с.
  • Сьогоднішні лідери України: Примірювання ролі Президента. VІІ. Кандидат у Президенти України Олександр Мороз: Можливі сценарії розвитку ситуації. / Авторський колектив: В.Бала, О.Голобуцький, В.Якушик, А.Галух, Т.Голобуцька, Я.Павловський. – Київ: Агентство моделювання ситуацій, 2004. – 48 с.
  • Сегодняшние лидеры Украины: примерка роли Президента. VIII. Кандидаты в Президенты Украины: Основные сведения и анализ расстановки сил. / Авторский коллектив: В.Бала, А.Голобуцкий, В.Якушик, А.Галух, Т.Голобуцкая, Я.Павловский, В.Гончарук. – Киев: Агентство моделирования ситуаций, 2004. (– 239 с.) – С. 3-17; 226-239.
  • Сегодняшние лидеры Украины: примерка роли Президента. IX. Кандидаты в Президенты Украины: использование телевизионной рекламы. / Авторский коллектив: В.Бала, А.Голобуцкий, В.Якушик, А.Галух, Т.Голобуцкая, Я.Павловский. – Киев: Агентство моделирования ситуаций, 2004. (– 49 с.).
 • Підручники, навчальні посібники
  • Політичні партії та партійні системи. (Розділ 4.5); Політичні режими: типологія та основні характеристики. (Розділ 4.7) // Політологія: Підручник / І.С.Дзюбко, К.М.Левківський, В.П.Андрущенко та ін. За заг. редакцією І.С.Дзюбка, К.М.Левківського. — 2-ге вид., випр. і допов. — Київ: Вища школа, 2001. (– 415 с.) – С. 283-296; 302-308.
  • Якушик В.М. Вступ до політології. (Навчально-методичний посібник для вивчення державознавчих тем курсу політології). — Київ: Видавничий дім “Academia”, 1995. — 60 с.
 • Короткі публікації
  • Разом 88
  • Перелік за останні роки2004
   • Якушик В.М., Голобуцкий А.П. Трансформация функций и методов работы политических партий Украины при переходе от смешанной избирательной системы к пропорциональной // PRO NUNC: Современные политические процессы. Вып.2. Политические партии и выборы в российских регионах / Редкол.: В.М. Юрьев (пред.), В.Ф. Пеньков, С.В. Самгин, Д.Г. Сельцер (отв. ред.); Админ. Тамб. обл., Тамб. обл. Дума, Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина, Ин-т истории и политологии, Тамб. обл. избир. комиссия, Тамб. отделение Рос. ассоциации полит. науки. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2004. – С. 44-58.
   • Конфедерація; Режим політичний; Республіка; Федерація // Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В.П.Горбатенко. За ред. Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкіна, В.П.Горбатенка. – 2-е вид., доп. і перероб. — Київ: Генеза, 2004. — (736 c.) — С. 290-291, 563-564; 567, 687-688; Диктатура // Там само. – С. 154-155. (У співавторстві з О.М.Чернишом).

   2002

   • Мацузато К., Якушик В. Введение // Регіони України. Хроніка та керівники. Том 2. Харківська область / Під ред. К.Мацузато, В.Якушика. – Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University, 2002. (– 134 с.) – С. 3-4. (У співавторстві з Кімітака Мацузато).
 • Рукописи
  • Современное государство переходного типа (теоретические и методологические аспекты). Диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук.— Киев: Академия наук Украины, Институт государства и права им. В.М.Корецкого, 1992. — 44 с. (На правах рукопису).

Все материалы Якушик Валентин Михайлович ИТОГО (6 материалов )


Подписаться на Якушик Валентин Михайлович