Формування позитивного соціально-політичного іміджу Лідера - «Оволодіння» роллю ведучого спікера з певної тематики

Формування позитивного соціально-політичного іміджу Лідера - «Оволодіння» роллю ведучого спікера з певної тематики

ПАКЕТ
Формування позитивного соціально-політичного іміджу Лідера - «оволодіння» роллю ведучого спікера з певної тематики

ПЛАН РОБІТ
Проведення SWOT - аналізу іміджу громадського діяча: визначення «публічної особи», сильних і слабких сторін (аналіз іміджу в ЗМІ, адміністративних і політичних позицій);
Розробка стратегії і тактики суспільної комунікації (визначення реальних (вимірюваних) цілей, розробка інструментарію їх досягнення);
Захоплення лідируючої ролі в певній тематиці / тематиках (вихід в топ пошукачів, «списки спікерів» у ЗМІ, входження в профільні об'єднання, громадські структури і комісії, формування «громадського ядра» лідера).

Ми робимо
Щотижня - 1-2 професійні публікації по темі і первинне їх розміщення в ЗМІ (3-5 сайтів, парламентські ЗМІ, партійні ЗМІ; мови - українська, російська, англійська);
Кожен місяць - 1 проект законодавчого акта спрямований на захоплення певної тематики або поліпшення загального іміджу громадського діяча (супровід у парламенті та ЗМІ; досвід - 14 років, більш проведених 300 законопроектів, 30-40 прийнятих);
За 1 рік - 70-100 публікацій; 10-15 проектів законодавчих актів;
Консультації з політичному іміджу, ораторському мистецтву, роботі зі ЗМІ.

РЕЗУЛЬТАТ (за 1-3 роки):

Вихід на всеукраїнський рівень, охоплення певної тематики / тематик, формування іміджу Лідера громадської думки і Спікера за тематикою / тематиками, накопичення реальних законодавчих ініціатив та кроків по соціальному реформування.

Вартість: за домовленістю.

 Контактна особа: Бортник Руслан Олегович, +38 093 757 75 65